Hem

- En beteendeförändrande tjänst

En beteendeförändrande tjänst

Vi möter individer där de lever och är, i deras forum och genom deras levnadsvanor. Där kan vi synliggöra ett problem utan att det känns belastande. Med hjälp av kunskap och förmågan att skapa medvetenheten får alla individer verktygen att framgångsrikt minska sin miljöpåverkan. För ett hållbart, medvetet Sverige.

EKOvågen - 50% mindre svinn, 100% medvetet

 

EKOvågen är en beteendeförändrande tjänst. Vi jobbar efter en tydlig plan framtagen av EKOvågen med stöd av forskningsunderlag och branscherfarenhet. Vårt mål är att skapa medvetenhet kring miljöfrågor och därefter långsiktigt minska matsvinnet med minst 50%. EKOvågen har drivit dessa frågor framgångsrikt sedan våren 2013 och kan glatt informera ett minskat svinn med över 50%. Våra utgångspunkter är att med KUNSKAP och öppen dialog SAMARBETA med individer för att skapa MEDVETENHET. Från individen kommer ENGAGEMANGET, vilket ger en positiv utveckling. Slutligen ANALYSERAR vi allt. Datan tolkas och förmedlas tillbaka så att cykeln fortsätter runt, runt, runt mot ett hållbart, medvetet Sverige!

20 första skolorna i landet

 

 

Höstterminen 2015 kommer de första skolorna i landet kunna ta del av EKOvågens helhetskoncept. Konceptet har testats och utvecklats under 2 års tid och är nu finslipat till ett effektivt helhetskoncept med målet att minska svinnet med 50% och skapa 100% medvetenhet. Skolor har och håller på väljas runt omkring Sörmlandsområdet enda fram till maj 2015.

Under tidigare testperioder har svinnet minskat med över 50%. Dessutom har skolorna gjort besparingar på beställningar för mer än 180.000kr och ett minskat CO2 utsläpp på närmare två ton. Fantastiska resultat! Känner du till en passande skola, kontakta oss.

Samtliga produkter färdiga

 

Samtliga produkter som ingår i EKOvågens koncept är nu färdigutvecklade. Produkterna som består av kommunikationsverktyg, analysplattformar, mätmaskiner och displayer är alla viktiga komponenter i synliggörandet av problematiken med matsvinnet i samhället. Kombinera dessa med erfarenhet och kunskap så får man en spänna-

nde kombination på ett koncept med målmedvetet fokus på att minska slöset på miljön och samhället! Läs mer om oss här.

Copyright © All Rights Reserved