Om

- En beteendeförändrande tjänst

Visionen om ett medvetet Sverige

Alla vill förstå och veta, det är naturligt. Frågan är bara hur man får ALLA att "PALLA"

 

"Som nybliven student vandrade jag in i matsalen på en skola jag besökte. Där träffade jag en intressant elev som berättade om svårigheterna att få alla att kasta mindre mat. Genast satte tankarna igång, hur löser vi detta!?" - Tommy Vince, grundare av EKOvågen

 

Det har varit en kreativ resa sedan den dagen. Ett tomt blad har kladdats ner med rubriken, "saker som väcker intresset och synliggör problematiken, på ett lättjefullt sätt." Vi förstod nämligen att om ALLA ska vilja engagera sig i ytterliggare en fråga, så måste den frågan vara enkel att ta i, med betoning på enkel. Vi trodde på att om vi bara kunde göra det tillräckligt enkelt för människor att engagera sig, så enkelt att det knappt krävs en ytterliggare insats, så skulle vi kunna driva dessa frågor framgångsrikt.

 

Resultatet av närmare 2 års utveckling är ett framgångsrikt koncept som minskat svinnet med över 50% på samtliga skolor. Konceptet har testats och modifierats under hela resans gång för att hela tiden spela på de naturliga beteenden, så att vi på ett så bra sätt som möjligt fångar intresset och engagemanget i frågor om miljön.

 

Vår vision är att ALLA elever i svenska skolor ska bli 100% medvetna och att vi tillsammans skall minska svinnet med 50%. EKOvågen har kommit en bra bit på vägen mot denna vision. Idag är EKOvågen fortfarande en produkt under utveckling och kommer sannerligen vara det för all framtid, men resan har inletts och aldrig tidigare har matsalen och sophinken varit ett sånt spännande forum!

 

 

 

Vår bakgrund

Från idrottstränare till miljökämpe-tränare. Tommy Vince, grundare till EKOvågen, berättar om bakgrunden hos EKOvågens anställda.

 

Tommy Vince heter jag som är grundare till EKOvågen. Jag har min bakgrund i elitidrotten, specifikt inom kanotslalom. Under åren har jag utvecklat färdigheter som krävs för i princip vilken elitsatsning som helst. Färdigheter att verkligen kunna konkritesera resultat, med hjälp av kunskap, mätningar, och analyser. Som framgångsrik elitidrottare lär man sig att vara ärlig med resultat, vara redo att göra en förändring och sen agera på en förbättring. Vi mäter, analyserar och åtgärdar i en ständig cykel.

 

Denna processtruktur har jag kunnat ta med mig när jag grundade och idag jobbar med EKOvågen. Grundtanken är livsavgörande för att EKOvågen är så framgångsrikt som det är idag. Själva processen är och har alltid varit framgångsrik i idrotten såväl som i överlevnad. Så att introducera arbetssättet till andra samhällsproblem kändes för mig självklart.

 

Jag är fast övertygad om att människor som får stirra sanningen i vitögat i de allra flesta fallen kommer välja att göra det rätta. Dvs om folk VERKLIGEN förstod vilken påverkan en viss handling hade så skulle de med större sannolikhet välja rätt handling. Jag tror att det finns en plats för fler tjänster och coacher som på ett tydligt sätt skapar medvetenhet och insikt i vad en handling har för påverkan. Jag personligen har valt att inledningsvis tackla en av de svåraste, slöseriet av mat! Det är en spännande utmaning som har många utmaningar. Jag tror dock att efter att ha sett EKOvågen växa fram under de här åren, att en riktig vändpunkt är sig nära. Jag tror bombsäkert på att det kommer ett 100% medvetet Sverige och med det MINST 50% mindre svinn, 50% mindre CO2 utsläpp, 50% mindre bortkastade pengar.

 

Alla som jobbar för EKOvågen är duktiga pedagogiska kommunikatörer som älskar att samarbeta och leda utveckling. EKovågens grund för sin goda kommunikation är enkel men dödsviktig; tydlig, rättvis och konsekvent! Tack vare dessa värderingar kan vi leda en stor grupp individer på ett positivt, uppskattat sätt.

 

Referenser

Vår första testskola - Kunskapsskolan i Nyköping.

 

"Vi märkte inte bara att eleverna blev mer medvetna om sitt matsvinn utan om allt som hade med matsalen att göra."

En mindre skola med fallenhet för miljön -Mikaeliskolan i Nyköping,

 

"Vi driver redan dessa miljöfrågor rätt mycket och gjorde det bra redan innan samarbetet med EKOvågen började. EKOvågen blev dock en ny samarbetspartner att jobba med, vilket lyfte effekten ytterliggare ett snäpp."

Med stöd och förtroende - ALMI företagspartner

 

"EKOvågen är en riktig innovation och vi är glada över att få vara med i en sådan betydande samhällsprodukt."

Våra stöttepelare

  • Kunskap - ligger till grund för vår strategi & verksamhet.
  • Samarbete - mellan människor ger utveckling.
  • Medvetenhet - är en förutsättning för att kunna göra RÄTT val.
  • Motivation - är som bäst när den kommer inifrån.
  • Analys - Mäta, tolka och utföra, den ständiga cykeln!

Copyright © All Rights Reserved