Om matsvinn

- En beteendeförändrande tjänst

Matsvinn på skollunchen

1.300.000 elever studerar på svenska skolor läsåret 2014/2015. Under skollunchen kastar dessa elever omedvetet bort 10% av deras måltid... varje dag! Ett enormt matsvinnsberg!

 

Enligt livsmedelsverket ligger snittmåltidens storlek på ca 300g. Ute i matsalen bland eleverna kastas ca 10%, dvs 30g/dag/elev. Ytterliggarelika mycket blir till svinn redan i köket. Totalt landar matsvinnet för en skollunch på närmare 60g/elev/dag. Vilken tragedi!

 

Detta är inte bara ett enormt slöseri på miljön. Det måste även kännas ordentligt i plånboken. Livsmedelsverket fortsätter att konstatera att skolmåltiden i snitt kostar ca 10kr/portion bara i råvaror. Med andra ord kastar elever på skolor i sverige bort nästan exakt 1,3 miljoner kronor/dag värt av råvorar. Det motsvarar 130.000st portioner som någon annan hungrig själ hade kunnat fått äta. Och tänk, då kan du dubbla den summan när man räknar med matsvinnet från skolköken. Matsvinnet i våra skolor ÄR ett jätteproblem!

 

Tänk bara på vad man skulle kunna göra med dessa resurser istället? Fantasin sätter inga gränser. Du kan säkert komma på 10 saker bara nu på en gång. EKOvågen är tjänst som kan hjälpa till med detta. EKOvågens syfte är att skapa 100% medvetenhet hos eleverna så att de förstår vilken påverkan de har på matsvinnet och sin omvärld. En följdeffekt av detta är 50% minskat talrikssvinn under skollunchen, inte kortsiktigt, utan stabilt från grunden och för framtiden! Detta gör vi inom marginalen för den kostnad skolorna idag kastar ner i sophinken!

 

EKOvågens Snabbfakta

Snittmåltid - 300g/elev

Snittkostnad råvaror skollunch - 10kr/elev

Snittkostnad skollunch - 35kr/elev

Talrikssvinn - 30g/dag/elev (10%)

Kökssvinn - 30g/dag/elev

Ratio CO2-utsläpp - 2g CO2/1g matssvinn

Matsvinn i skolan & samhället

 

Matsvinn i dagens samhälle är en av de onödigaste resursslösande miljöproblemen vi har att tackla! Hela 1/4 av allt vårt CO2 utsläpp kommer från vårt matsvinnsberg.

 

 

Referenser

Livsmedelsverket - på matsvinn

 

"Svinn finns i alla led t ex i produktionsledet, i butiker, i storkök och restauranger, samt hushåll." " Det är en miljöfråga då matproduktionen står för ungefär ¼ av utsläppen av växthusgaser."

Matthias Callings Examensarbete

 

"Det finns bedömningar som pekar på att svinnet kan minskas med 50 procent, vilket skulle kunna ge besparingar på 100-300 miljoner kronor per läsår."

 

Beprövade skolprojekt säger oss att det finns en rad framgångsfaktorer.

 

"- Brett engagemang där alla tillsammans driver frågan om matsvinn

- Good kommunikation

- Bra matsedelsplanering

- Effektiv frånvaroanmälan

- Medvetenhet

- Konsekvent påminnelse och uppmuntran

- Positiv miljö

- Roligare att göra miljöpositiva val"

Våra stöttepelare

  • Kunskap - ligger till grund för vår strategi & verksamhet.
  • Samarbete - mellan människor ger utveckling.
  • Medvetenhet - är en förutsättning för att kunna göra RÄTT val.
  • Motivation - är som bäst när den kommer inifrån.
  • Analys - Mäta, tolka och utföra, den ständiga cykeln!

Copyright © All Rights Reserved